Helsefremmende skriving

Hva er helsefremmende skriving?

• Kan det å skrive personlig om egne opplevelser påvirke helsen positivt?

• Kan skriving være en form for indre renovasjon som rydder og gir oversikt, slik at kropp og sinn får mer overskudd?

• Kan skriving hjelpe deg gjennom en krise eller bidra til nye perspektiver på det livet du lever?

Tredve års forskning på Expressive Writing tyder på at personlig basert skriving kan utgjøre en vesentlig helsefaktor. I denne boken presenteres denne enkle og kostnadsfrie metoden for første gang på norsk, under begrepet helsefremmende skriving.

Med utgangspunkt i et tilfriskningsprosjekt ved navn Svart Gull beskrives ulike innfallsvinkler til hvordan skriving kan fordype selvforståelsen, øke livskraften og bedre immunforsvaret. Den første delen av boken gir en introduksjon til ulike måter å praktisere helsefremmende skriving på, mens del to består av en rekke skriveoppgaver.